IRT 3000

vsebina

Strokovna literatura

Varivost kovinskih materialov (1. del)

Knjiga proučuje vedenje materialov med varjenjem in lastnosti izdelanih zvarnih spojev po varjenju.

€30

Varjenje in sorodne tehnike spajanja materialov v neločljivo zvezo

Varjenje in sorodne tehnike spajanja materialov so izdelovalne tehnologije, pri katerih z energijo v trajno, trdno in neločljivo zvezo povežemo dva ali več kovinskih ali nekovinskih elementov. V knjigi je podrobneje obravnavano spajanje kovinskih materialov in delno tudi spajanje termoplastov.

€55

Bionika

Bionika je osupljiva in vznemirljiva veda, ki skuša rešiti tehnične probleme in izzive z izkoriščanjem znanja narave in biologije. Bionika, znana tudi kot biomimikrija, biomimetika, se ukvarja s prenosom pojavov iz narave v tehnologi-jo.

€24.9

Mala šola mazanja

Kot lahko pričakujemo glede na naslov Mala šola mazanja, so v knjigi zajete osnove s področja maziv in njihove uporabe, se pravi mazanja. Primerna je za vse, ki še nimajo znanja na tem področju, pa tudi za tiste, ki se s tem področjem ukvarjajo že dlje časa. To so še posebno vzdrževalci, tehnologi, nabavni referen-ti, lastniki manjših podjetij, pa tudi učitelji, učenci, dijaki in študenti.

€29

Angleško-slovenski terminološki slovar proizvodnega strojništva

Slovar je namenjen predvsem študentom pri opravljanju študijskih obveznosti in pisanju zaključnih nalog, bralcem in prevajalcem angleške strokovne literature ter raziskovalcem pa v pomoč pri vsakodnevnem delu.

€9.9

Umetnost brizganja

Odličen priročnik za predelavo termoplastov, ki predstavlja številne praktične izkušnje in izpostavlja napake pri brizganju ter načine, kako se jim izogniti.

€29

K1: Uporabna fizika odrezavanja kovin – Dobre prakse

Knjiga predstavlja praktični vodnik »kaj delati« in »kako delati«, da bodo procesi obdelave kovin z odrezavanjem zanesljivi, produktivni in donosni.

€25

K2: Slabšanje orodja - praktični modeli

Večino težav, ki se pojavijo pri postopku odrezovanja, je mogoče opredeliti kot dogodke povezane z obrabo orodij. Ta knjiga se posveča samo tej tematiki in podaja praktične smernice za reševanje s tem povezanih izzivov. Knjiga za najboljšo produktivnost v delavnici.

€25

K3: Odrezavanje kovin - teorije v praksi

Tretja iz niza knjig o odrezavanju kovin, ki se posveča praktičnemu vidiku. Uporabna zlasti v oddelkih mehanske obdelave in njim podobnih oddelkih (še posebej primerna za letalski in energetski segment).

€29

Zbirka knjig SECOTOOLS - 2 knjigi

Ob naročilu dveh knjig iz zbirke knjig SECOTOOLS vam nudimo 10 % popust.

€54

€48.6

Zbirka knjig SECOTOOLS - 3 knjige

Ob naročilu celotne zbirke knjig SECOTOOLS (3 knjige) vam priznamo 15 % popust na celotni nakup.

€79

€67.15

ar©tur 2021