IRT 3000

vsebina

O reviji

O reviji IRT3000

Številka 3000 in tri črke v imenu (I, R in T) so tu z razlogom. V reviji IRT3000 predstavljamo Inovacije, Razvoj in Tehnologije, ki gospodarstvu tlakujejo pot v novo milenijsko obdobje.

Tematski sklopi:

 • Utrip doma12_200.png
 • Orodjarstvo in strojegradnja
 • Vzdrževanje in tehnična diagnostika
 • Nekovine
 • Proizvodnja in logistika
 • Napredne tehnologije
 • Spajanje, materiali in tehnologije

Revija IRT3000 poroča o novostih, dosežkih in dobrih praksah v naprednih tehniških in drugih industrijskih panogah. Z informiranjem strokovnih javnosti spodbuja prenos rešitev in znanja v industrijo. Vse to z namenom dosegati konkurenčnejše gospodarstvo. Revija predstavlja tudi osrednji vir informacij strokovnjakom v proizvodnji in služi kot priročnik, kadar se pri svojem delu soočajo s strokovnimi izzivi.

Temeljna področja:

 • tehnika in strojništvo,
 • procesna industrija,
 • mehanika in kibernetika,
 • računalništvo in informatika,
 • multidisciplinarne raziskave,
 • energetika,  
 • proizvodne tehnologije in sistemi,
 • konstruiranje in integrirani pogonski sistemi,
 • organizacijske vede in logistika,
 • in še marsikaj …

 

Vsebina

5_200.pngCilj revije je spodbujati prenos znanja in novih tehnologij v industrijo ter pospeševati povezovanje med področji. Revija IRT3000 je edinstvena v tem, da povezuje toliko raznolikih segmentov in tako ohranja bogato multidisciplinarno vsebino. Za kakovost prispevkov skrbita uredniški odbor in strokovni svet, ki ju sestavljamo priznani strokovnjaki in akademiki, raziskovalci in novinarji.

Snovalci revije IRT3000 prisegamo na kakovostno poročanje o novostih, izsledkih raziskav in o dejanskem stanju z vseh osrednjih področij, ki jih pokriva revija. Strokovni sodelavci revije poročamo z domačih in svetovnih sejmov, sodelujemo s priznanimi tujimi poljudnoznanstvenimi revijami in objavljamo najbolj kakovostne in aktualne prispevke iz tujega strokovnega tiska.

Naročnikom vsakih 14 dni posredujemo aktualne novosti tudi v elektronskih novicah, poleg papirnate  izdaje pa se lahko bralci naročijo tudi na digitalno različico revije. (Naroči se tu.)

S predstavljanjem izkušenj in s primeri dobrih praks revija IRT3000 prinaša uporabne vsebine in konkretne rešitve, ki jih lahko bralci prenesejo neposredno v svoje poklicno okolje.

Vsebina prispevkov:

 • novosti, novice in predstavitve
 • strokovni prispevki
 • poročila s sejmov in drugih strokovnih dogodkov
 • intervjuji
 • poljudnoznanstveni članki
 • predstavitve podjetij
 • dobre prakse
 • dosežki
 • upravljanje z inženirskimi podatki
 • upravljanje z življenjskim ciklom izdelka
 • komunikacije za povezavo razvoja in proizvodnje

 

Bralci

16_200.pngBralci revije IRT3000 so strokovnjaki iz najrazličnejših industrijskih panog ali raziskovalnih institucij. Pri svojem delu uporabljajo revijo kot vir za aktualne informacije o stroki, podane na strokoven način.

Vsebine v reviji so namenjene tehnikom, inženirjem, vodjem proizvodnje in razvojnih oddelkov, podjetnikom, obrtnikom, vodilnim v podjetjih …  Revijo zaradi uporabnih znanj pogosto berejo razvojni inženirji, konstrukterji orodij, orodjarji, vzdrževalci, tehnologi in operaterji v proizvodnji, pa tudi zaposleni v nabavi, logistiki in prodaji, saj revija prinaša tudi splošne informacije za širši krog bralcev.

Poljudnoznanstvene vsebine so namenjene fakultetnim profesorjem in srednješolskim učiteljem, pa tudi dijakom in študentom tehniških, poslovnih in drugih poklicev, pogosto kot vir za seminarske in diplomske naloge.

Revija IRT 3000 podpira sodelovanje podjetij in raziskovalnih organizacij, spremlja njihovo inovativnost ter razširjanje znanja, saj s tem pomaga celotnemu gospodarstvu k hitrejšemu napredku.

 

Uredništvo

Uredništvo revije IRT3000 oblikujemo ljudje, ki nam je mar za kakovosten strokovni tisk.

Zavedamo se, da z revijo soustvarjamo napredek slovenskega gospodarstva, zato se svojega dela lotevamo odgovorno in profesionalno.

Izdajatelj revije IRT3000: ostali podatki: Naslov uredništva:
PROFIDTP, d. o. o. Davčna št.: SI56342764

Profidtp d.o.o.
PE Trzin

Gradišče VI 4 Matična št.: 2185016 Revija IRT3000
1291 Škofljica Banka: NLB, d. d., Trg republike 2, LJ, SLO; SWIFT: LJBASI2X Motnica 7 a
Slovenija TRR: SI56 0201 0025 5559 270 1236 Trzin


Vodja uredništva: Simona Jeraj
simona@irt3000.si
GSM: +386 51 322 442
Telefon: +386 1 5800 884

Uredništvo revije: 
info@irt3000.si


Glavni in odgovorni urednik: Darko Švetak

Tehnični urednik: Miran Varga

Urednik področja nekovin: Matjaž Rot

Urednik področja orodjarstvo in strojegradnja: dr. David Homar

Urednik področja spajanje, materiali in tehnologije: dr. Damjan Klobčar

Urednik področja spajanje, materiali in tehnologije: dr. Borut Kosec

Urednik področja spajanje, materiali in tehnologije: dr. Aleš Nagode

Urednik področja vzdrževaje in tehnična diagnostika: dr. Franc Majdič

Urednik področja proizvodnja in logistika: dr. Mihael Debevec

Urednik področja proizvodnja in logistika: Boštjan Juriševič

Urednik področja proizvodnja in logistika: dr. Timi Karner

Urednik področja naprednih tehnologij: Denis Šenkinc

 

Novinarji: 

Esad Jakupović
Petra Bauman
Jana Petkovšek Štakul
 

Prevajanje in lektoriranje: 

Ivica Belšak 
Marko Oreškovič 
Dušanka Grubor Železnik
Mojca Savski


Strokovni svet revije

Boris Bell
dr. Boštjan Berginc
dr. Franci Čuš
dr. Slavko Dolinšek
Vinko Drev
dr. Aleš Hančič
Boris Jeseničnik
dr. Mitjan Kalin
dr. Janez Kopač
Jernej Kovač
Marko Mirnik
dr. Blaž Nardin
Marko Oreškovič
dr. Peter Panjan
dr. Tomaž Pepelnjak
dr. Tomaž Perme
dr. Aleš Petek
Janez Poje
dr. Franci Pušavec
Janez Škrlec
 

Revija je vpisana v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 1059.
Revijo financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

ar©tur 2021