IRT 3000

Sadržaj

Nova nepovratna posuda za pivo od PET

08.11.2016

Quadrant Creative Molding & Systems (Quadrant CMS) podupire Dispack Projects pri razvoju nove generacije pivskih posuda kao alternativu čeličnim posudama, koja je primjerna za recikliranje, jeftina je i jednostavna za transport.

Quadrant Creative Molding & Systems (Quadrant CMS) podupire Dispack Projects pri razvoju nove generacije pivskih posuda kao alternativu čeličnim posudama, koja je primjerna za recikliranje, jeftina je i jednostavna za transport.

.QCMSPR011a_1553916.thumb-200x300.jpg
Nove nepovratne posude DOLIUM® zapremine 20 ili 30 litara imaju ventil načinjen od poliamida ojačanog sa staklenim vlaknima injekcijskim prešanjem, a vanjski prsteni osiguravaju posudu i povećavaju njegovu stabilnost. To je odgovor na poticaj za razvoj jeftinije i ekološkije alternative za pivarstvo. Pri razvoju su morali poštovati propise glede besprijekornosti proizvoda, sigurnosti za primjenu sa prehrambenih artiklima te opširnu listu zahtjeva proizvođača pića, distributera i konačnih korisnika. Ventil su načinili na temelju četiri najomiljenija metalna ventila, a nove plastične ventile su prilagodili postojećim priključcima.

http://www.quadrantplastics.com

ar©tur 2016