IRT 3000

Sadržaj

KraussMaffei - novosti

08.11.2016

Dvije bavarske tvrtke – KTW Kunststofftechnik Weißenburg i KraussMaffei Technologies –započele su zajednički projekt sa ciljem smanjenja udjela škarta pri injekcijskom prešanju.

Dvije bavarske tvrtke – KTW Kunststofftechnik Weißenburg i KraussMaffei Technologies –započele su zajednički projekt sa ciljem smanjenja udjela škarta pri injekcijskom prešanju.

.kmb_logo.thumb-300x71.png


Riječ je o tome, da ponekad na kvalitetu komponenata utječu vanjski čimbenici, čak i u procesima sa stabilnim konfiguracijama, a posebice pri preradi recikliranih materijala, gdje kvaliteta sirovine izrazito oscilira. Na kvalitetu konačnih proizvoda utječu i temperatura okoline i vlaga. Za uravnoteženje tih oscilacija u proizvodnom procesu, KraussMaffei je razvio novu funkciju, Adaptive Process Control (APC), te ju prenio u proizvodnju – s pomoću KTW, za instalaciju uređaja na ubrizgavalicu MX 2300. Taj uređaj ima 80-tonski silos, u kojem se nalazi reciklirani poliolefin različite granulacije i konzistentnosti, što znači promjenjivu viskoznost. S pomoću APC uređaja, uspješno su poboljšali kontrolu kvalitete taljevine, bitno smanjili škart te osigurali sljedivost proizvedene komponente.
Na sajmu JEC Composites Show KraussMaffei je predstavio revolucionarna kompozitna rješenja, koji pored industrije motornih vozila osvajaju i sport. U Parizu je KraussMaffei naime pokazao pametna rješenja za izradu plastičnih komponenata, ojačanih vlaknima (FRP). Ti postupci su izvrsni za preradu poliuretanskih kompozita, velike površine, koje je moguće odmah bojati – primjerice za kamione ili poljoprivredne strojeve –, mogu se proizvesti u procesu injekcijskog prešanja s dugim vlakanima (LFI) u kombinaciji s R-RIM procesom (ojačano reakcijsko injekcijsko prešanje). R-RIM je jedini proces za aplikacije s poliuretanskim kompozitom s vlaknima, gdje je ojačalo izravno u jednoj od komponenata. Drugi proces je FiberForm, koji povezuje preoblikovanje plastomernih ploča i injekcijsko prešanje u jedan proces. Čvrstoća plastike ojačane vlaknima tim se postupkom dodatno povećava. Potpuno automatiziran proces omogućuje kratka vremena ciklusa, a to omogućuje velikoserijsku proizvodnju. FiberForm se najviše primjenjuje u automobilskoj industriji, primjerice za školjke u naslonjače sjedala.

Još jedna novost je mlaznica Vario za preradu poliuretana, koja održava konstantan tlak u glavi za miješanje sve do omjera 1 : 5, i to čak i kada se izlaz PUR komponenti brzo mijenja. To omogućuje izradu komponenata različitih veličina i tvrdoća s ujednačenom visokom kvalitetom. U usporedbi s uobičajenim mlaznicama s ventilom, mlaznica Vario ima tlačnu pregradu koja djeluje suprotno tlaku komponente. Tlačna pregrada nalazi se u zadnjem dijelu mlaznice i na igličasti ventil mlaznice djeluje preko membrane, čime se uklanja potreba za pokretnim brtvama, kakve se uobičajeno primjenjuju. Vario mlaznica ima mnoge prednosti, među kojima i osjetno manju potrebu za čišćenjem i održavanjem, a posebice je primjenjiva za PUR proizvode s različitim zonama tvrdoće.
www.kraussmaffei.com

ar©tur 2016