IRT 3000

Sadržaj

Online platforma za saradnju nauke i privrede

24.01.2019

Platformu saradnje nauke i privrede inicirala je Služba za inovacije PKS kako bi podstakla preduzeća i naučno-istraživačke organizacije da se uključe u zajedničke razvojne projekte za stvaranje novih komercijalno primenjivih proizvoda i usluga, ali i rešavanje tekućih problema i zadataka, kao i uvođenje inovativnih tehnologija u ranoj fazi. Platforma se nalazi na adresi www.nip.rs

190121 slika 2U Službi za inovacije PKS ističu da je platforma kao nova usluga koja stoji na raspolaganju srpskoj privredi, došla kao rezultat napora da se uspostave kvalitativne veze obrazovanja, nauke i privrede: "Da bi saradnja nauke i privrede bila uspešna, neophodne su čvršće veze obrazovnog i istraživačkog sistema sa privredom kako bi resursi koji postoje i koji se stvaraju kroz visoko obrazovanje i istraživanje efikasnije koristili".

Na ovaj način članovima PKS obezbeđuju se relevantne informacije, promoviše se značaj saradnje i ostvarenih rezultata, jačaju se kapaciteti za saradnju i praćenje efikasnosti saradnje.

Platforma omogućuje direktnu komunikaciju sa krajnjim korisnicima koji istovremeno mogu da budu iz akademskog i privrednog sektora.

Korisnici imaju mogućnost da postavljaju zahteve o saradnji kao i da dostave upite o uslugama koje ih interesuju ili koje nude. Pored toga, korisnici imaju mogućnost da se informišu o dostupnim nacionalnim ili međunarodnim izvorima finansiranja, kao i o infrastrukturnoj podršci.

Korišćenje platforme je besplatno za sve zainteresovane.

Platforma je razvijena uz podršku "Perform" projekta Švajcarske agencije za razvoj i saradnju SDC koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Univerzitet u Friburgu.

www.pks.rs

ar©tur 2016