IRT 3000

Sadržaj

Nove mogućnosti finansiranja malih i srednjih preduzeća

05.07.2018

Poslovni forum "WB EDIF 2018 - Program za razvoj preduzeća i inovacije Zapadnog Balkana" koji predstavlja povoljne linije finansiranja za mala i srednja preduzeća, održan je u organizaciji Ministarstva privrede i Privredne komore Srbije u saradnji sa Evropskim investicionim fondom, Evropskom mrežom preduzetništva EEN, Komorskim investicionim forumom KIF i Delegacijom EU u Srbiji. Programom koji je predstavljen obezbeđeno je 650 miliona evra za mala i srednja preduzeća.

Otvarajući skup, predsednik PKS Marko Čadež istakao je važnost skupa koji predstavlja mogućnosti kakve privrednicima Srbije i regiona otvara Program za razvoj preduzeća i inovacije Zapadnog Balkana (WB EDIF program - Western Balkans Enterprise Development and Innovation Facility), kao jedan od najznačajnijih programa Evropske unije za poboljšanje pristupa finansijama, unapređenje kvaliteta finansiranja malih i srednjih preduzeća i razvoj finansijskih tržišta u regionu Zapadnog Balkana.

Po pristupu finansiranju, lakoći dobijanja kredita i razvijenosti finansijskih tržišta, ekonomije Zapadnog Balkana se nalaze u drugoj polovini liste 137 zemalja koje rangira Svetski ekonomski forum.

Standardna ponuda bankarskog u ovom regionu još je neadekvatna za naša mala i srednja preduzeća: praćena je visokim kamatama, skupim i komplikovanim procedurama, zahtevima za kolateralom i nedostatkom dugoročnih kredita.

Programi poput EDIF-a predstavljaju najkonkretniji oblik podrške privredi Zapadnog Balkana. Za pet godina: Uz pomoć 275 miliona evra – 150 miliona evra evropskih sredstava i 125 miliona evra međunarodnih finansijskih institucija, obezbedjeno je ukupno 650 miliona evra i omogućena ulaganja u gotovo 5.000 MSP, direktno ili kroz nefinansijske usluge, poput konsultantskih usluga za kritične delove poslovanja.

Na skupu je istaknuto da ovaj program nije samo značajan zbog opredeljenih, odobrenih i najavljenih sredstva kojima će se podržati novi projekti kompanija iz ovog regiona, već i zbog drugačijeg pristupa i koncepta obezbedjivanja sredstva za finansiranje razvoja, koji može da posluži kao model za kreiranje novih programa podrške malim i srednjim preduzećima: umesto da dodeljuje bespovratna sredstava, EDIF u saradnji sa međunarodnim finansijskim instrutucijama, ali i privatnim investitorima, udružuje javne i privatne fondove, (obezbeđuje bankama garancije za određeni portfelj kredita ili omogućava formiranje fondova rizičnog kapitala), otvara mogućnosti da veći broj firmi dođe do kredita, spušta cenu kapitala, omekšava uslove finansiranja na tržištu, obezbedjuje kreiranje novih finansijskih proizvoda.

Program se najvećim delom finansira iz sredstava EU, iz IPA fondova namenjenih Zapadnom Balkanu.

Kroz "WB EDIF 2018" program sprovodi se nekoliko različitih finansijskih instrumenata za MSP: kredita, grantova i ulaganja u vlasnički kapital. EU je do sada uložila oko 150 miliona evra u ovu platformu, na osnovu njih je dostupno više od 650 miliona evra finansiranja za kompanije u regionu.

Ova sredstva se plasiraju preko finansijskih instrumenata i programa EDIF-a, koje vode EIF, EBRD, EIB, Svetska banka, OECD, kao i bilateralni donatori.

www.pks.rs

ar©tur 2016