IRT 3000

Sadržaj

Industrijska proizvodnja Srbije porasla za 6 odsto

15.06.2017

Prema saopštenju Republičkog zavoda za statistiku industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u martu 2017. godine veća je za 0,9% nego u martu 2016. godine, a u odnosu na prosek 2016. godine veća je za 6,0%.

Industrijska proizvodnja u periodu januar–mart 2017. godine, u poređenju sa istim periodom 2016. godine, veća je za 0,7%, zahvaljujući rastu od 7,3% u prerađivačkoj industriji. Posmatrano po sektorima, u martu 2017. godine, u odnosu na isti mesec 2016, zabeležena su sledeća kretanja:

 

·         sektor Prerađivačka industrija – rast od 10,3%,

·         sektor Rudarstvo – pad od 12,5%, i

·         sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – pad od 22,9%.

 

Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u martu 2017. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnji:

 

·         trajnih proizvoda za široku potrošnju (22,1%),

·         kapitalnih proizvoda (21,2%),

·         intermedijarnih proizvoda, osim energije (12,9%), i

·         netrajnih proizvoda za široku potrošnju (4,1%),

 

dok je pad zabeležen u proizvodnji energije (18,3%).

 

Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje u martu 2017. godine, u odnosu na isti mesec 2016. godine, imale su: Proizvodnja osnovnih metala, proizvodnja metalnih proizvoda, proizvodnja mašina i opreme, proizvodnja prehrambenih proizvoda i proizvodnja motornih vozila i prikolica.

 

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za mart 2017. godine, u odnosu na februar 2017. godine pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren pad industrijske proizvodnje od 1,8% i da je za prerađivačku industriju ostvaren rast od 1,0%. Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za mart 2017. godine, u odnosu na prosek 2016. godine za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren pad od 0,6%, a za prerađivačku industriju rast od 6,8%.

 

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50) koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u martu 2017. godine, u odnosu na prosek 2016. godine, kod ukupne industrijske proizvodnje veća je za 4,1%, a kod prerađivačke industrije veća je za 8,6%.

 

www.stat.gov.rs

ar©tur 2016