IRT 3000

Sadržaj

NOVO u asortimanu Meusburger – SD i SZ alati za štance s dva vodeća stuba

08.12.2016

S novim rasporedom vođenja kod alata za štance s dva vodeća stupa, vođenje je raspoređeno dijagonalno ili centralno, tako Meusburger omogućuje svojim kupcima nove i fleksibilne mogućnosti upotrebe. Kroz optimizirani raspored steznih elementa za vodeće stubove i vodeće čaure, SZ alat omogućava upotrebu čitave centralne površine.

Meusburger_SD__and_SZ_Two_pillar_die_sets.thumb-300x199

Dijagonalni SD alat s dva vodeća stuba izrađen je za upotrebu po širini i dužini. Obe vrste alata su na raspolaganju u veličini 126 156 do 396 496 s ili bez srednje ploče u kombinaciji s kugličnim ili kliznim vodećim čaurama. Zaštita prema rotaciji obezbeđena je preko standardnog prečnika za sistem vođenja. Kao i obično kod Meusburgera, ploče su izrađene prema standardu s rubom za pozicioniranje ploča na mašini za obradu. Praktični asistent u Web-Shopu omogućava brz i jednostavan izbor i sastavljanje alata. U prvom koraku se izabere veličina i vrsta alata, a zatim se biraju ploče za vodeće stubove i vodeće čaure. Asistent automatski izabere i odgovarajuće delove kao što su: vodeći stubovi, vodeće čaure i stezni elementi. Na kraju konfigurirani alat s dva vodeća stuba može da se direktno učita u CAD-format. Čitav proces traje svega nekoliko minuta.

ar©tur 2016