IRT 3000

Sadržaj

CNNTech 2023 Međunarodna konferencija od 4. do 7. jula na Zlatiboru

09.06.2023

Pozivamo Vas da uzmete učešće i prijavite se na predstojeću CNNTech 2023 međunarodnu konferenciju koja će se održati na Zlatiboru u periodu od 04.07.2023. do 07.07.2023.

slika 3Foto: CNNTech 2023

Organizatori sedme po redu CNNTech međunarodne konferencije (http://cnntechno.com) su Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu i Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu.

I ove godine biće publikovan tematski zbornik od međunarodnog značaja pod nazivom „New Trends in Engineering Research“ u izdanju renomirane izdavačke kuće Springer, a koji će biti vidljivi na Scopus-u.

U okviru tematskog zbornika biće objavljene dve vrste radova:

  • Radovi obima 18-20 strana koji se kategorišu kao M14 i
  • Radovi obima 5-7 strana koji se kategorišu kao M33.

Odabrani radovi biće objavljeni u časopisu Integritet i vek konstrukcija (kategorije M24), a odabrani radovi iz oblasti sinterovanja biće publikovani u časopisu Science of Sintering (kategorije M22). Svi pristigli abstrakti biće publikovani u Book of Abstracts (kategorije M34).

U okviru konferencije, u četvrtak 6. jula, biće održan i Regional Innovation Forum 2023, a u okviru njega „B2B – Busines to busines“ i „Workshop“ koji uporedo s konferencijom koorganizuje Evropska Mreža Preduzetništva.

Na forumu će biti organizovane radionice za mikro, mala i srednja preduzeća kao i za učesnike CNNTech 2023 međunarodne konferencije.

Teme radionica su:

  • Uključivanje novih klijenata u EEN mrežu – dr Snežana Kirin, Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu;
  • „Kako dobiti Erasmus projekte“ – prof Nenad Marković, Univerzitet u Istočnom Sarajevu;
  • Kako PITCH-ovati svoju ideju i kako pronaći investitora za startap? – dobitnici Smart Start i Katapult projekata i investitor/mentor;
  • Kako startapi da zaštite svoju intelektualnu svojinu? – Zorica Obradović, Zavod za intelektualnu svojinu

Koorganizatori radionice su: Privredna Komora Srbije, Razvojna Agencija Srbije, Univerzitet sv. Ćirila i Metodija iz Skoplja, Razvojna Agencija Republike Srpske, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Univerzitet Crne Gore, Mašinski fakultet, Ministarstvo Ekonomije Crne Gore.

Izvor: Mašinski fakultet u Beogradu ( www.mas.bg.ac.rs )

ar©tur 2021