IRT 3000

Sadržaj

Odobren projekat Mašinskog Fakulteta u oblasti veštačke inteligencije koji će finansirati Fond za nauku RS

14.08.2020

Fond za nauku Republike Srbije odobrio je finansiranje projekta u oblasti veštačke inteligencije MISSION4.0, na kojem će raditi multi/inter-disciplinarni istraživački tim Mašinskog i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

slika 3
Fond za nauku Republike Srbije raspisao je, krajem 2019. godine, Konkurs u okviru Programa za razvoj projekata iz oblasti veštačke inteligencije na koji se prijavilo 70 projektnih predloga. Posle višemesečne procedure, prihvaćeno je ukupno 12 projekata i to šest u oblasti osnovnih istraživanja (PRVI_O) i šest u domenu primenjenih istraživanja (PRVI_P), među kojima je i projekat Mašinskog fakulteta u Beogradu. Posle dva kruga evaluacija, u kojima su učestvovali samo strani recenzenti-eksperti u oblastima robotike i veštačke inteligencije, projekat MISSION4.0 je ocenjen veoma visokom ocenom (86.67 od 100) i zauzeo treće mesto u grupaciji Primenjena – PRVI_P istraživanja.

„Projekat MISSION4.0, što je akronim od „Deep Machine Learning and Swarm Intelligence-based Optimization Algorithms for Control and Scheduling of Cyber-Physical Systems in Industry 4.0“, odnosi se na duboko mašinsko učenje i biološki inspirisanu višekriterijumsku optimizaciju pri upravljanju i terminiranju kibernetsko fizičkih sistema u okviru tehnološkog okruženja Industrije 4.0. Kokretno, projekat je prevashodno orijentisan na razvoj i primenu inteligentnog ponašanja autonomnih mobilnih robotskih sistema sopstvenog razvoja“, kaže rukovodilac projektom , prof. dr Zoran Miljković sa Mašinskog fakulteta u Beogradu.

Prof. dr Aleksandar Simonović, prodekan za naučnoistraživački rad Mašinskog fakulteta ocenjuje da je dobijanje ovog projekta od velike važnosti za Mašinski fakultet. „To je još jedna potvrda i priznanje pristupu naučnim istraživanjeima u oblasti robotike i veštačke inteligencije na našem fakultetu, a samim tim i kvalitetu naših istraživača koji su među prvima u Srbiji započeli istraživanja u toj oblasti.  Ovo je prvi projekat koji je Mašinski fakultet dobio od Fonda za nauku Republike Srbije, ali svakako neće biti jedini. Imajući u vidu naučni potencijal i entuzijazam istraživača na Mašinskom fakultetu, uvereni smo da će u budućnosti biti više ovakvih projekata, posebno u oblastima koje se odnose na razvoj novih tehnologija i razvoj Industrije 4.0, a koji će biti usmereni na pospešivanje proizvodnje, podizanje konkurentnosti proizvodnih kapaciteta i povećanje BDP-a u Srbiji“, navodi prof. Simonović.

Cilj projekta MISSION4.0 odnosi se na razvoj i primenu sistematične nove metodologije koja će integrisati tehnike veštačke inteligencije za duboko mašinsko učenje i biološki inspirisanu višekriterijumsku optimizaciju da bi se ostvarili adaptabilni, rekonfigurabilni i inteligentni kibernetsko fizički proizvodni sistemi, neophodni u Industriji 4.0.

Da bi se postigao visok stepen te integracije, projektni tim je predložio potpuno nove interdisciplinarne pristupe u nekoliko naučno-istraživačkih pravaca: optimizacija integrisanih tehnoloških procesa i planova terminiranja pri dinamičkom terminiranju proizvodnih entiteta, inteligentno upravljanje mobilnih robota bazirano na stereo mašinskom gledanju, kao i duboko mašinsko učenje kibernetsko fizičkih sistema tokom međusobne komunikacije u okviru Industrije 4.0.

Tokom realizacije projekta biće razvijeno više novih algoritama biološki inspirisanih tehnika optimizacije, originalna metoda za inteligentnu navigaciju mobilnog robota tokom autonomnog kretanja u okruženju bazirana na mašinskom gledanju i stereo vizuelnom upravljanju, uz napredne kibernetsko fizičke sisteme za bezbedno izvršavanje proizvodnje i planiranje resursa.

„U tom smislu, strateški cilj projekta MISSION4.0 podrazumeva uticaj i implementaciju nove metodologije zasnovane na tehnikama veštačke inteligencije, uz razvoj i primenu etičkih principa u robotici sa sociološkog aspekta, i to u proizvodnim sistemima koji će primenjivati ostvarive principe Industrije 4.0 u Srbiji (https://www.dsi.rs/en/about-us/)“, naglašava prof. Miljković.

Izvor: www.mas.bg.ac.rs

ar©tur 2021