IRT 3000

Sadržaj

Emerson rešenja za rashladne sisteme

11.01.2019

Uoči 49. KGH kongresa, dr. Frank Rine, direktor razvoja za rashladne sisteme i komponente u kompaniji Emerson, održao je veoma posećeno predavanje na Mašinskom fakultetu u Beogradu, pod nazivom „Emerson rešenja za rashladne sisteme“.

190108 slika 3Skup je otvorio prodekan za međunarodnu saradnju MF, prof. dr Predrag Elek, a predavanju su prisustvovali studenti prve i druge godine master studija na Modulu za termotehniku, kao i brojni gosti iz privrede.

Tokom predavanja posebno je bilo reči o primeni prirodnih rashladnih fluida – propana i freona A2L grupe, uticaj takvih sistema na životnu sredinu, kao i sigurnosni aspekti, s obzirom na zapaljivost i eksplozivnost ovakvih materija. Učesnike u diskusiji je naročito zanimala perspektiva ovakvih rashladnih mašina i toplotnih pumpi, kao i njihova mogućnost dugoročne eksploatacije.

Predavanje je održano u saradnji sa kompanijom Emerson,  a u okviru nastavnih planova i programa na predmetima iz oblasti rashladne tehnike kako bi se studentima približila praktična primena savremenih tehnologija.

U sklopu predavanja, gosti iz privrede su imali priliku da obiđu Laboratoriju za termotehniku i da se upoznaju sa najnovijom toplotnom pumpom koja koristi propan kao rashladni fluid. Pumpa je, inače, donacija kompanije Emerson Mašinskom fakultetu.

www.mas.bg.ac.rs

ar©tur 2016