IRT 3000

Sadržaj

Uručene plakete Društva za informatiku Srbije

04.12.2017

Povodom dana informatičara Srbije, 20. novembra, Društvo za informatiku Srbije (DIS) u saradnji sa Privrednom komorom Srbije (PKS)- Udruženjem za elektronske komunikacije i informaciono društvo, dodelilo je Plakete za izvanredne doprinose u razvoju informatike u 2017. godini.

Na svečanosti u PKS Plaketa za inovativnu primenu IKT u poslovnom okruženju dodeljena je ODC „EPS Distribucija“, ogranak Novi Sad, a  Plaketa za razvijen i primenjen hardverski ili softverski proizvod Comtrade Grupi za platformu za distribuciju edukativnog sadržaja i upravljanje nastavom upotrebom tableta i mobilnih telefona kao sredstva za prikaz i dvosmernu komunikaciju sa učenicima (TeslaEDU Mobile Learning Cloud Based Educational Platform).   

slika 4

Plaketa za razvijenu i primenjenu informatičku uslugu  dodeljena je Schneider Electric DMS Novi Sad za sistem za upravljanje, kontrolu, nadzor, analizu, optimizaciju, planiranje, simulaciju i trening, primenljiv na svim naponskim nivoima, od niskog do visokog napona (Advanced Distribution Management System).

Plaketa DIS-a za objavljen naučni rad iz oblasti informatik dodeljena dr Ivani Kovačević za monografiju „Psihološki činioci uspešne poslovne primene računara“, kao i Branku Kovačeviću, Milanu Milosavljeviću, Mladenu Veinoviću i Milanu Markoviću za Robust Digital Processing of Speech Signals. Plaketa za kompletan utisak za osam radova iz oblasti informatike dodeljena je  Ministarstvu pravde Srbije.

Na svečanosti su uručene i pohvale DIS-a docentu dr Pavlu Pavkoviću za  doktorsku disertaciju „Sistematizacija multidisciplinarnog modela geoprostora u vojne svrhe“, Saši Đuroviću iz Republičkog geodetskog zavoda za rad Nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka - (NIGP) portal GEOSRBIJA www.geosrbija.gov.rs , Preduzeću za geomatiku MapSoft d.o.o, kao i Aleksandru Stojanoviću sa Univerziteta u Brazilu za rad QKD Assistant Procedures for Future Optical Communication Systems.

Nikola Marković, predsednik DIS-a predstavio je značaj i efekte digitalizacije u Srbiji i ulogu DIS-a u tom procesu. Milovan Matijević, IT analiticar iz kompanije Mineco Computers d.o.o. naglasio je da je zabeležen najviši rast IT tržišta Srbije, u proteklih pet godina. Kako je rekao, u 2018. godini može se očekivati više od 500 miliona evra ukupna vrednost IT tržišta, što predstavlja početak oslobađanja velikog potencijala.

www.pks.rs

 

ar©tur 2016