IRT 3000

Sadržaj

Internet stvari biće vodeća tehnologija

26.07.2017

Internet of things biće vodeća tehnologija digitalne transformacije distributera gasa i dobavljača vodnih usluga u Hrvatskoj

Softverska kompanija IN2 iz Zagreba organizovala je u Plaza Centru u Zagrebu poslovno-tehnološku konferenciju namenjenu dobavljačima komunalnih usluga u Hrvatskoj, na kojoj je učestvovalo nešto više od 150 stručnjaka s područja distribucije gasa i isporuke vodnih usluga.

index

Konferenciju su podržali Ministarstvo zaštite žovptme sredine i energetike, Hrvatska privredna komora, Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA), Grupacija distributera i dobavljača prirodnog gasa i Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije (HGVIK). Vodeće teme na konferenciji bili su: novi poslovni modeli koje donosi digitalna transformacija distributera gasa i dobavljača vodnih usluga u Hrvatskoj, primena komunikacionih mreža nove generacije i mogućnosti koje donosi Internet stvari (Internet of Things, IoT). Ova tehnologija je utemeljena na mrežnom povezivanju velikog broja raznih uređaja radi prikupljanja, razmene i obrade podataka, a na samom otvaranju o njoj je govorila i članica Uprave IN2 Katarina Šiber Makar. „U sektoru komunalnih usluga do posebnog izražaja doći će tehnologije Interneta stvari, kao tehnologije koje će biti nosilac digitalne transformacije na tom području. zato kompanija IN2 ima ambiciju da postane centar kompetencije i izvrsnosti za digitalnu komunikaciju u Hrvatskoj i regiji“, istaknula je Šiber Makar.

Pritom je navela rezultate istraživanja analitičke kuće IDC koje je pokazalo da će u svetu do 2020. godine na internet biti spojeno 35 milijardi uređaja. Analitička kompanija Gartner predviđa da će se broj pametnih mernih uređaja u energetici i komunalnom sektoru udvostručiti i do 2020. dosegnuti gotovo milijardu uređaja. Evropska komisija tvrdi da će primena tehnologija Interneta stvari dovesti do ušteda u vrednosti od 157 milijardi dolara do 2035. godine. Konferencija je poseban projekt Sektora za digitalno poslovanje i razvoj novih poslovnih područja u kompaniji IN2 i organizovana je s ciljem predstavljanja svetskih i vlastitih rešenja za prikupljanje i analitiku velikih skupova podataka (Big Data), geoinformatiku i tehnologija Interneta stvari, komunalnim preduzećima u Hrvatskoj. IN2 ima nekoliko implementacija tih sistema u komunalnim preduzećima u Hrvatskoj, a najnovije su izvedene u Slavoniji i Dalmaciji.

 

 

ar©tur 2016