IRT 3000

Sadržaj

Industrijsko čišćenje suvom vodenom parom

23.03.2017

Upotreba vodene pare kao sredstva za čišćenje i dezinfekciju potieče iz daleke prošlosti ( 17. stoljeću). I danas je nezamenljiva u prehrambenoj i konfekcijskoj industriji, kao i kod čišćenja objekata i u transportu. Do izraza „suva para“ dovela je savremena tehnologija, koja omogućava upotrebu pare s manje od 5% sadržaja vode. Ispunjavanje ekoloških standarda i zahteva bezbednosti na radu te pritisci troškovne efikasnosti podstiču upotrebu pare i u drugim proizvodnim procesima i održavanju.

Investicija u opremu se brzo povrati. Bez kemije, s manje otpada i nepredvidljivih negativnih nuspojava. Brži, učinkovitiji prirodni postupak čišćenja i dezinfekcije. Čišćenje parom ne oštećuje površinu, materijal, a sigurno je za čovjeka i okolinu. Kod tekstila i drugih upijajućih materijala (beton, cigla, gumene prostirke, prekrivači za pod) postižemo dubinski učinak. Zbog temperature se površina brzo suši, nema vlažnih tragova, pa zato metalna površina ne rđa. Suva para nije elektroprovodna i zato je primerna i za čišćenje osetljivih komponenata.

Prednosti:    

  • prirodno čišćenje i dezinfekcija
  • ekološko čišćenje bez upotrebe štetnih hemikalija,
  • sigurna i praktična upotreba,
  • troškovna efikasnost.

Priprema i upotreba suve pare je jednostavna. U malom kotlu se voda zagreje preko temperature vrelišta, iznad 190 °C. Voda se pretvara u paru i stvara pritisak. Preko rezervoara s prekidačem, pokrenemo put pare u odmerenoj količini kroz cev do izlazne mlaznice ili parnog pištolja. Postupak je potpuno kontrolisan i nadziran. Da bi bilo tako, proizvođači su opremu prilagodili i za domaću, neprofesionalnu upotrebu. Nizak i podesiv pritisak (4-10 bara) ne uzrokuje fizička oštećenja. Izlazna temperatura suve pare je od 160°C do preko 180°C, ali s udaljenošću od mesta brzo pada. Profesionalna oprema nam omogućava viši pritisak i pripremu veće količine pare, jer je mora biti dovoljno za više časova rada. Parom rastopljene masne mrlje i tvrde delove nečistoće jednostavno obrišemo krpom ili usišemo. Za vreme čišćenja izbegnemo dizanje prašine odnosno sitnih tvrdih čestica u okolinu. Para, naime, čestice prašine veže u veće, koje zbog veće vlastite težine brže padaju na tlo. Para sprečava izdvajanje alergena i deluje na isparenja štetnih gasova, čime se uklanja neprijatan miris.

Čišćenje, odmašćivanje i dezinfekcija suvom parom u industriji prerade metala:

- teško dostupna mesta: spojevi, pregrade, instalacije, hidraulički i pneumatički sklopovi, hladnjaci, klimatski uređaji, izmenjivači toplote, elektromotori i drugo,
- poluproizvodi, proizvodi, komponente mašina strojeva, rezervoari, komore mašina, kućišta,
- interijer: metenje prašine, čišćenje radnih stolova, regala, zidova, prozora i drugih staklenih površina,
- čišćenje komponenata mašina bez demontaže,
- odstranjivanje ostataka hemikalija iz prethodnih čišćenja

Jeste li znali da čišćenje suvom parom takođe efikasno odstranjuje:

 

  • grafite i nalepnice,
  • žvake, parafinske i silikonske depozite,
  • tvrdokorne masnoće i masne depozite,
  • smole,
  • plesan

Štaviše, voda je veoma ekonomičan medij. Samo jedan litar vode iz česme dovoljan je za pripremu 1.700 litara pare! To znači za približno 20 minuta čišćenja parom, dovoljno dugo da temeljito očistimo manji radni prostor. Pošto je električna energija potrebna samo kada se voda zagreva, i potrošnja energije je štedljiva.

Otkrijte vodu kao novo sredstvo za čišćenje! Zašto para ima tako snažan efekat čišćenja?

Tajna čišćenja vodenom parom leži u kombinaciji temperature i mikro eksplozije, veoma brzog prelaska vode iz jednog agregatnog stanja u drugo. Paru je jednostavno aplicirati i na inače teže dostupnim mestima. Čišćenje bez upotrebe hemikalija može biti temeljitije. Snagu čišćenja možemo povećati dodatnim mehaničkim pomoćnim sredstvima: krpom, četkom, kistom, mlaznicom i drugim. Ako koristimo demineralizovanu vodu, po čišćenju nema vidljivih tragova vodenog kamena.

Zašto je čišćenje parom brže i lakše? Para znači brzinu. Tvrdokornu prljavštinu i masne naslage rastopimo i odstranimo u nekoliko sekundi. Oprema je srazmerno mala, laka, mobilna i s različitim priključcima praktična za upotrebu. Jedan uređaj dovoljan je za više različitih zadataka.

Za profesionalnu i industrijsku upotrebu vodene pare na volju su električni i dizel generatori različitih kapaciteta. Prilagodljivost opreme omogućava posebne izvedbe: integraciju s tekućim trakama u proizvodnji, automatskim sistemima ili robotskim rukama, kao i druge mogućnosti.

U našoj kompaniji smo pre tri meseca mobilnu opremu za industrijsko čišćenje dopunili najsavremenijim uređajem za čišćenje parom. Uređaj Steam Power poznatog italijanskog proizvođača Tecnovap je višenamenski mobilni uređaj. Omogućava regulaciju snage odnosno količine pare. Pari se mogu dodavati voda i deterdžent. U isti uređaja je ugrađena i pumpa visokog pritiska, koja omogućava inovativnu kombinaciju vodenog mlaza pod visokim pritiskom (do 150 bara) i vodene pare. Naravno, treba zahvaliti našim strankama, jer smo s njima mogli da svoj mobilni uređaj za čišćenje testiramo u praksi i skupljamo iskustva. Možemo se pohvaliti odličnim rezultatima, višim kvalitetom i konkurentnošću svoje usluge. Uvereni smo da će za periodičnim čišćenjem opravdano slediti redovne mere održavanja, kao i automatizovane aplikacije u proizvodnim procesima. S informacijama o upotrebi vodene pare u industriji želimo da vas podstaknemo na nove ideje i možda odgovorimo na neko skeptično pitanje.

ar©tur 2016