IRT 3000

Sadržaj

Planarni portal EXCM

21.03.2017

Planarni portal EXCM je koncept koji osigurava primeran pogon tamo gde je važan svaki milimetar. Odlična funkcionalnost i izuzetna kompaktnost primerni su pre svega tamo gde se zaheva najveći mogući radni prostor uz najmanje dimenzije.

Paralelni kinematički pogonski koncept omogućava pomeranje malih masa. Pogonski i kontrolni paket su za lakše nameštanje prethodno parametrizovani.

Osnovni modul

Kružni zupčasti remen pogoni motor, koji je fiksno pričvršćen na okvir i pokreće vođice u dve dimenzije, tako da EXCM doseže bilo koji položaj u datom radnom prostoru.

Softverski paket za pogon i upravljanje je standardizovan i izrađen prema IP20 FESTO, po načelu 'uključi i radi'. Enkoder osigurava servopogon u zatvorenoj petlji.

EXCM odlikuje najveća moguća komunikacija i izuzetno je fleksibilan. Uključuje izlazno-ulazne priključke za jednostavno upravljanje do 64 položaja odnosno CAN i Ethernet za najveću slobodu kretanja do 250 položaja.

Izrađuju se u dve varijante: EXCM-10 je primeran za automatizaciju procesa u laboratorijama, a EXCM-30 za automatizaciju u montaži malih proizvoda, kao i za procese u laboratorijama. U manjoj izvedbi s kliznim vođicama EXCM je cenovno izuzetno povoljan. Veća izvedba je opremljena kugličnim vođicama, koje dozvoljavaju velike brzine i pomeranje većih opterećenja. Moguće je dodati još upravljački i pogonski paket za z osu.

EXCM-10 i EXCM-30 su idealni za upotrebu u analitičkim laboratorijama, gde se automatiziraju: priprema i transport uzoraka, kao i njihovo prepoznavanje pomoću čitača koda u otvorenim i zatvorenim posudama, raspodele uzoraka kod sistema ispitivanja, kao što su palete Microtitler®, kao i procesa po analizi, kao što su inkubacija, dispenziranje, arhiviranje.

Montiranje elektronskih komponenata

EXCM-30 je pravi partner za automatizaciju u montaži malih proizvoda i izradi elektronskih elemenata. Moguća područja upotrebe su: dodavanje i montiranje malih sastavnih delova, nanošenje tačaka lepljenja, električne probe, približavanje kontakata, merenje otpornosti, fleksibilno pozicioniranje obradaka i sastavnih delova, paletiranje/depaletiranje, stona obrada/montaža.

Nekoliko karakteristika planarnog portala EXCM-30: pokreti u x osi: 100, 150, 200, 300, 400, 500 mm i po posebnoj narudžbi od 90 do 700 mm, pokreti u y osi: 110, 160, 210, 260, 310, 360 mm, maksimalno opterećenje: 3 kg, maksimalna brzina: 0,5 m/s (izborna servo osa AC), maksimalno ubrzanje: 10 m/s2, ponovljivost: ±0,05 mm, preciznost pozicioniranja: ±0,5 abs.

PloskovniEXCM

Izvor: http://www.festo.com

ar©tur 2016