IRT 3000

Sadržaj

Meusburger hidraulički cilindri sada s radnim hodom do 200 mm

17.02.2017

Proizvođač standardnih elemenata za alate i kalupe Meusburger od sada nudi i hidrauličke cilindre s radnim hodom do 200 mm, koje su na raspolaganju sa zaliha. Zahvaljujući fino gradiranim dužinama radnih hodova, moguć je široki raspon primene tih cilindara. Isto tako, zahvaljujući standardnim dužinama i poprečnim provrtima, moguća je fleksibilna ugradnja dvoradnih cilindara.

Meusburger_hydraulic-cylindersZahvaljujući bezbrojnim varijantama koje se nude na tržištu, izbor i konfiguracija odgovarajućeg cilindra su vremenski vrlo zahtevni i teški, što ujedno utiče na vremena razvoja alata i kalupa. S jednostavnim izborom visokokvalitetnih standardizovanih hidrauličkih cilindara, Meusburger pomaže kupcima da štede vreme i novac. Novo u Meusburgerovom rasponu je proširenje na hidrauličke cilindre E 7000, E 7001 i E 7020. Oni su sada na raspolaganju sa zaliha, a imaju hodove do 200 mm. Posebne karakteristike Meusburgerovih dvoradnih cilindara su standardizovani aksijalni i poprečni provrti. Dalje, klipnjače su kaljene i brušene, pa obezbeđuju optimalnu zaštitu od nečistoća i propuštanja. Svi Meusburger hidraulički cilindri su opremljeni s FKM (Viton®) zaptivkama, koje omogućavaju rad pri temperaturama do 180°C. Uz cilindre, Meusburger nudi i setove dodatne opreme kao što su spojke, magnetski senzori za praćenje pozicije i odgovarajuće prirubnice, kao standardizovane elemente. CAD modele je moguće skinuti direktno iz CAD kataloga. Potrebno je u digitalnom katalogu uneti dužinu hoda cilindra i CAD model prebaciti u željeni program za CAD modeliranje. Kao što je uobičajeno s drugim standardnim elementima kompanije Meusburger, novi hidraulički cilindri su na raspolaganju sa zaliha.

ar©tur 2016