IRT 3000

Sadržaj

Kompetencije na svim nivoima

03.02.2017

U periodu od 13. do 17. septembra 2016. godine kompanija Walter AG je na sajmu AMB u Štutgartu predstavila svoja najnovija dostignuća. Kompanija je stručnjacima s područja mašinstva iz čitavog sveta predstavila svoje inovacije proizvoda na području glodanja, buđenja, narezivanja navoja, razvrtavanja, kao i procese i rešenja iz prakse.

U periodu od 13. do 17. septembra 2016. godine kompanija Walter AG je na sajmu AMB u Štutgartu predstavila svoja najnovija dostignuća. Kompanija je stručnjacima s područja mašinstva iz čitavog sveta predstavila svoje inovacije proizvoda na području glodanja, buđenja, narezivanja navoja, razvrtavanja, kao i procese i rešenja iz prakse.

KompetencijeInženjerska stručnost kompanije Walter AG nudi kupcima vrhunska rešenja na području mašinstva s inovativnim proizvodima koji su povezani s opsežnim poznavanjem procesa. Stoga je kompanija na sajmu AMB 2016 stručnoj javnosti, pored inovacija povezanih s proizvodima, predstavila i svoje kompetencije s područja procesa i rešenja.

Vrhunac na području naših proizvoda predstavlja je prva prezentacija novorazvijenog reznog materijala za glodanje. Pomoću VHM svrdla DC170 Supreme iz porodice MC232 visokokvalitetnih glodala i daljnjim razvojem preciznog hlađenja, društvo je predstavilo daljne inovacije proizvoda na području bušenja, narezivanja navoja i razvrtavanja. To su dostignuća koja su važna za kupca s aspekta tačnosti, sigurnosti procesa i troškovne učinkovitosti.

Kompanija istovremeno Walter AG uzima u obzir i procese korisnika. Na sajmu AMG 2016 je na primer stručnim posetiocima pokazala kako povezati koncept usluga Walter Multiply s uslugama i proizvodima Industrije 4.0 na takav način da su svi procesi učinkovitiji i ekonomičniji.

Važna tačka sajma je bilo i predstavljanje rešenja kompanije Walter AG za automobilsku i vazduhoplovnu industriju. S novim reznim materijalom i novostima na području obrade aluminijuma i titana kompanija Walter je na praktičan način predstavila svoje kompetencije kao vaš partner za rešenja.

ar©tur 2016