IRT 3000

Sadržaj

Održan „Tech 4 good” dan

05.01.2017

Microsoft Srbija i Fondacija za nove komunikacije Dokukino, uz podršku TechSoup Balkans i Kuće ljudskih prava, organizovali su druženje sa predstavnicima civilnog sektora – „Tech 4 Good“ – sa ciljem upoznavanja neprofitnih organizacija sa širokim spektrom profesionalnih Microsoft alata koji su im dostupni besplatno.

„Tech 4 Good“ organizovan je sa idejom da se predstavnici civilnog sektora upoznaju sa novostima vezanim za programe donacija koje Microsoft nudi nevladinim organizacijama, u skladu sa sveobuhvatnom misijom kompanije da omogući svakom pojedincu i svakoj organizaciji na svetu da postignu više.

U tom kontekstu, Microsoft kreira programe i podržava projekte čiji je zadatak osnaživanje zajednica na globalnom nivou, kroz primenu ICT alata. Osnovna strategija „Tech 4 Good“ programa bazirana je na onome što Microsoft radi najbolje i gde može da ponudi najviše – doniranje savremenih tehnologija nevladinim organizacijama, kako bi one lakše, efikasnije i potpunije ostvarivale svoju ulogu u razvoju civilnog sektora, i postizale najbolje moguće rezultate u sferama u kojima čine dobrobit za zajednicu u kojoj su formirane.

Ključ efikasnog i uspešnog obavljanja posla, a posebno onog koji se odnosi na različite aspekte održivog razvoja zajednica, leži u brzoj, pouzdanoj, sigurnoj i efikasnoj obradi relevantnih podataka i uspešnoj komunikaciji. U tom kontekstu Azure cloud platforma nudi mnogobrojne prednosti koje se ogledaju u većoj mobilnosti i produktivnosti, pri čemu podaci i rad ostaju zaštićeni i sa pouzdanom kontrolom pristupa.

Skup je bila prilika da se prikažu i primeri dobre prakse u kojima je istaknuta uloga savremenih tehnologija u usavršavanju rada organizacija civilnog sektora. Jedan od njih je i organizacija Centar za savremeno obrazovanje koja se u svom svakodnevnom radu na promociji i podizanju svesti o značaju kvalitetne edukacije i funkcionalnog znanja u značajnoj meri oslanja na tehnologije.

www.microsoft.rs

ar©tur 2016