IRT 3000

vsebina

Oglaševanje

Sodelujte z revijo IRT3000 

Revija IRT3000 je edina strokovna revija v Sloveniji in na Hrvaškem, ki redno in celovito obvešča strokovno javnost o inovacijah, razvoju in tehnologijah na tehniških področjih.

Naklada: 2.000 izvodov: 
920 naročnikov tiskane revije IRT3000
200 tiskanih izvodov revije za promocijo sejmih in dogodkih
880 naročnikov na e-revijo IRT3000

Distribucija revije v:
Slovenija in države naročnikov in oglaševalcev; brezplačne izvode revije pošiljamo v knjižnice po Sloveniji in zainteresiranih strokovnih šolah.

Letno izide deset številk. Izbrane vsebine se izmenjujejo med parnimi in neparnimi meseci.

Revija IRT3000 ADRIA v hrvaškem jeziku izhaja vsako četrtletje v nakladi 3.000 izvodov. Obsega več kot 200 strani.   

Revijo berejo strokovnjaki v gospodarstvu, v strokovnih združenjih in izobraževalnih organizacijah, po njej posegajo odločevalci v podjetjih, pa tudi svetovalci v državnih institucijah, profesorji in študenti.

Medijski partner strokovnih dogodkov

Revija IRT3000 pogosto sodeluje kot medijski partner pri poročanju s strokovnih dogodkov in srečanj. Kot pokrovitelj ali partner dogodka v reviji objavimo oglas in napovemo dogodek v tiskani izdaji, na spletni strani in v elektronskih novicah.

Po dogodku v reviji objavimo tudi obširno poročilo. Pripravi ga naš strokovnjak ali strokovni novinar, prisoten na dogodku. Z gostujočimi predavatelji pogosto opravimo intervjuje, ki jim v reviji namenjamo pomembno mesto.

Na dogodku predstavimo revijo s plakatom, predstavitvenim gradivom in brezplačnimi izvodi revije, medtem ko organizator dogodka navaja revijo IRT3000 kot medijskega pokrovitelja ali partnerja.

Prisotni na sejmih in razstavah

Strokovna in širša javnost lahko revijo IRT3000 sreča na vseh glavnih branžnih strokovnih razstavah in sejmih v Sloveniji, ki jih prav tako medijsko podpiramo in o njih strokovno poročamo.


Trženje oglasnega prostora, naročnine in marketing

Profidtp d.o.o., PE Trzin
Revija IRT3000
Motnica 7 a
1236 Trzin

Marketing
Gregor Švetak

Mobi: +386 51 322 177

MEDIA KIT 2021:
MEDIA KIT slo 2021.pdf
 

Druge jezikovne različice:
MEDIA KIT eng 2021.pdf
MEDIA KIT hrv 2021.pdf
MEDIA KIT srb 2021.pdf
 

Splošne pogoje oglaševanja si lahko preberete v tem dokumentu
SLO_SPLOŠNI POGOJI OGLAŠEVANJA_2021.pdf

 

Rok za oddajo gradiva in rezervacija oglasnega prostora:

Rezervacije oglasnega prostora in gradivo za oglase sprejemamo do začetka meseca izida.

številka področje rok za oddajo oglasa predviden datum izida
109 (januar) a 4.1.2021 29.1.2021
110 (februar) b 1.2.2021 26.2.2021
111 (marec) a 26.2.2021 31.3.2021
112 (april) b 2.4.2021 30.4.2021
113  (maj) a 3.5.2021 28.5.2021
114 (junij) b 4.6.2021 30.6.2021
115-116 (julij-avgust) ab 6.8.2021 31.8.2021
117 (september) a 3.9.2021 30.9.2021
118 (oktober) b 1.10.2021 29.10.2021
119-120 (november-december) ab 12.11.2021 17.12.2021

 

legenda-a

Orodjarstvo in strojegradnja
Nekovine
Napredne tehnologije
Utrip doma

 

legenda-b

Proizvodnja in logistika
Spajanje in tehnologije materialov
Vzdrževanje in tehnična diagnostika
Utrip doma

 

Cenik oglaševanja v reviji IRT3000
(v ceno ni vključen DDV)

oglasi v reviji cena
naslovnica 970,00 €
podaljšan ovitek - zunanji 740,00 €
podaljšan ovitek - notranji 700,00 €
ovitek - notranji 700,00 €
predzadnja stran 740,00 €
hrbet 880,00 €
podaljšan ovitek (2 strani) 1.330,00 €
cela stran 650,00
dve tretjini strani, pokončno 530,00 €
pol strani, pokončno 355,00 €
tretjina strani, pokončno 310,00 €
pol strani, ležeče 355,00 €
tretjina strani, ležeče 310,00 €
četrtina strani, ležeče 220,00 €
šestina strani, ležeče 165,00 €
logotip na naslovnici + spletna stran* 115,00 €
OBLIKOVANJE IN PREVODI OGLASOV  
manjši popravki in zamenjave teksta/fotografij, vključuje prevod 15,00 €
zahtevnejši popravki oglasa, vključuje prevod 30,00 €
na novo postavljen oglas (tekst v wordu + fotografije + prevod) 50,00 €
Ostale oblike oglaševanja:
(končno ceno za tiskani vložnimaterial bomo popredloženem
vzorcu glede na težo gradiva določili skupaj z naročnikom)
 
Vlaganje promocijskega gradiva - A4 obojestransko** 1.155,00 €
Vlaganje promocijskega gradiva - A3 obojestransko** 1.750,00 €
Predstavitev podjetja (2 x A4) 650,00 €
Pasica na spletni strani - levo 160 x 160 px 150,00 € / mesec
Pasica na spletni strani - desno 269 x 269 px 250,00 € / mesec
Promocijski mailing (4 jezikovne različice) 350,00 €
Komercialni članek  po dogovoru
Strokovni članek  brezplačno za letne oglaševalce
Posebna oblika  po dogovoru

* Predstavitev podjetja je mogoča le za celoletne oglaševalce (dim. oglasov A4 ali A5).
** Končna cena za tiskani vložni material se določi glede na težo in jo dogovorimo skupaj z naročnikom. 

Popusti za večkratno objavo:

celoletna pogodba za oglaševanje s sedmimi (7) objavami v revijah - 30 %
celoletna pogodba za oglaševanje s petimi (5) ali šestimi (6) objavami v revijah - 25 %
celoletna pogodba za oglaševanje s tremi (3) ali štirimi (4) objavami v revijah - 15 %
celoletna pogodba za oglaševanje z dvema (2) objavama v revijah - 5 %

 

Revija IRT3000 je barvna revija formata A4. Tiskana je na 90 gramskem papirju, ovitek je plastificiran na 150 gramskem papirju. Uredništvo oglaševalcem lahko pomaga pri pripravi oglasa. Oblikovanje po zahtevanih standardih poteka v dogovoru z naročnikom. Oblikovani oglas je oglaševalcu dostavljen na CD-ju in je njegova  trajna last. Oglasi morajo biti pripravljeni v CMYK formatu kakovosti 300 dpi.

 

KAKO PRIPRAVITI OGLAS

ar©tur 2021