IRT 3000

vsebina

2,7 milijarde evropskih evrov inovativnim projektnim idejam z visoko stopnjo tveganja do 2020

17.01.2019

Evropski inovacijski svet (EIC) bo v obdobju med leti 2018 in 2020 zagotovil 2,7 milijarde prodornim inovacijam v okviru programa Obzorje 2020, ki vodijo k radikalno novim tehnologijam prihodnosti. V prvem razpisnem roku je ocenjevalce prepričalo 38 inovativnih projektov za razvoj novih idej, ki bodo prejeli fnančne spodbude v skupni vrednosti 124 milijonov evrov. Slovenskih partnerjev ni med izbranimi. Naslednji rok za oddajo vaših projektih predlogov je 24. januar.

190114-3»Z EIC podpiramo prihodnje in nastajajoče prodorne tehnologije, ki so ključnega pomena za razkritje številnih skrivnosti, ki vodijo v boljšo prihodnost in družbo,« je prepričan evropski komisar za znanost, raziskovanje in inovacije Carlos Moedas, ki nadaljuje, da Evropa investira v inovativne ideje in kreativne posameznike, ki ustvarjajo nova tržišča prihodnosti. Sprejeti pilotni projekti EIC izhajajo zlasti s področij nevromorfnega in kvantnega računalništva, odstranjevanja vesoljskih plovil iz orbite, boja proti možganskim virusom ter zgodnjih in neinvazivnih diagnoz Alzheimerjeve bolezni. Na prvem razpisnem roku je za sredstva prihodnjih in nastajajočih tehnologij FET Open kandidiralo 375 projektnih predlogov, v prvem svežnju sofnanciranih projektov bo sredstev deležnih 236 projektnih partnerjev – od tega 51 % visokošolskih izobraževalnih ustanov, 25 % raziskovalnih organizacij in 16 % malih in srednje velikih podjetij. Konzorcij so morali sestavljati vsaj trije projektni partnerji. Povprečna projektna dotacija znaša 3,26 milijona evrov, povprečno trajanje projektov pa je 44,6 meseca.

Evropa z novim programom postavlja temelje za radikalno nove tehnologije, vsakršnih vrst vizionarskih interdisciplinarnih sodelovanj, ki razširjajo tradicionalne meje med znanostmi in disciplinami, vključno s socialnimi in humanističnimi znanji. S tematikami spodbujajo tudi vodilno vlogo novih akterjev na področju raziskav in inovacij, vključno z odličnimi mladimi raziskovalci, ambicioznimi visokotehnološkimi malimi in srednje velikimi podjetji ter prvič udeleženci FET v okviru programa Obzorje 2020 iz vse Evrope. Projektni predlogi za najsodobnejše multidisciplinarne raziskave z visokim tveganjem oz. visokim učinkom z vsemi naslednjimi bistvenimi značilnostmi morajo vsebovati jasno in radikalno vizijo, ki jo omogoča nov tehnološki koncept, ki izziva trenutne paradigme; prebojne tehnološke cilje z usmerjenostjo v nov in ambiciozen preboj znanosti do tehnologije kot prvi dokaz koncepta za svojo vizijo in ambiciozne interdisciplinarne raziskave za doseganje tehnološkega preboja in ki odpirajo nova področja preiskav. Kot del pilotnega projekta EIC pridobivajo projekti FET Open dodatno podporo za inovatorje in podjetnike. Mala in srednja podjetja, ki sodelujejo v projektih FET Open, imajo lahko pridobivajo številne koristi, saj so jim v okviru programa omogočena z mreženja, inštruiranja in mentorstva.

Pripravil: Jernej Kovač

http://ec.europa.eu

ar©tur 2016