IRT 3000

Sadržaj

Proširene mogućnosti obrade

21.01.2019

Okretni stol ugrađen na 5-osne CNC obradne centre proizvođača HURCO povećava fleksibilnost

190114-S4Obradni centri serije SRTi proizvođača HURCO bili su posebice razvijeni za visoko-preciznu obradu teških obradaka s kompleksnim konturama, bez obzira na njihovu veliku masu i nadprosječnu veličinu. Na sajmu AMB u Stuttgartu HURCO je iskoristio obradni centar VMX 60 SRTi za prezentaciju, kako mogu dugi putovi dodavanja materijala u kombinaciji s okretnim stolom učinkovito povećati spektar obrade. Ta konfguracija omogućuje horizontalnu obradu s optimalnom kontrolom odvojenih čestica. C-os integriranog okretnog stola podupire neometano rotacijsko gibanje, što skraćuje vrijeme obrade i ima pozitivni učinak na tro- škovnu učinkovitost obrade. Michael Auer, direktor tvrtke HURCO GmbH pojašnjava, da ukoliko je potrebno glodati površinu cilindra na obratku, okretni stol izvodi neprekinuto okretanje.

Obrada samo u jednom stezanju
Svi obradni centri serije SRTi omogućuju neograničeno okretanje obratke u smjeru C-osi okretnog stola. B-os okretne glave stroja omogućuje dodatni pristup obratku, što je velika prednost pri obradi kompleksnih kontura, kao što su turbine ili propeleri, samo u jednom stezanju. Michael Auer naglašava, kako je proces stezanja vremenski zahtjevan. Pri obradama kompleksnih kontura, koje su sve češće, ušteda vremena stezanja na račun samo jednog stezanja obratke za čitavu obradu je važna konkurentska prednost dobavljača obrade. Pored toga, obrada u jednom stezanju omogućuje postizanje veće točnosti.

Povećanje produktivnosti na račun sustava automatiziranog dodavanja obradaka
Mogućnost dodavanja i stezanja s pomoću automatiziranog sustava bez potrebe za operatorom, pomaže boljoj učinkovitosti strojeva proizvođača HURCO. U tvrtki surađuju s brojnim dobaProširene mogućnosti obrade Okretni stol ugrađen na 5-osne CNC obradne centre proizvođača HURCO povećava fleksibilnost. vljačima različitih automatiziranih sustava za dodavanje obradaka, pojašnjava Michael Auer. To znači, da mogu precizno zadovoljiti širok raspon zahtjeva njihovih korisnika sa ciljem postizanja održive metode povećavanja produktivnosti. Rezultati u praksi pokazuju, kako tvrtka HURCO surađuje sa svojim kupcima, kako bi razvila odgovarajuća rješenja, koja čine njihov obradni centar i robot za dodavanje obradaka isporučen od strane njihovih partnerskih tvrtki. Sve to se može nadograditi s integracijom njihovog obradnog centra u postojeći digitalni proizvodni sustav.

Cilj automatiziranog sustava dodavanja obradaka je u održivom povećanju kapaciteta obrade, bez povećanih potreba za dodatnim operaterima. Na sajmu AMB, HURCO je prikazao zoran primjer takve integracije, koju trenutačno razvija i uključuje kombinaciju obradnog centra VMX 60 SRTi i robota Compact 80 proizvođača EROWA.

http://www.hurco.com
http://www.strojotehnika.hr

ar©tur 2016