IRT 3000

Sadržaj

Ensinger TECACOMP PK TRM za široki spektar aplikacija

09.11.2018

Kompoziti Ensinger na temelju alifatskih poliketona odlikuju se svojom svestranošću: polimer je vrlo žilav, ima visoku kemijsku otpornost i dobra klizna i tribološka svojstva – čak i u kombinaciji s istom vrstom materijala. Stoga su kompoziti TECACOMP PK TRM posebice primjereni za tehničke komponente u automobilskom sektoru, kao i za nafnu, plinsku i kemijsku industriju kao ekonomična alternativa za visokotemperaturne plastike.

181106-S3Serija uključuje tri različita granulata, optimirana s pomoću aditiva: TECACOMP PK TRM CF20 je ojačan s ugljič- nim vlaknima i ima izvrsna mehanička svojstva i visoku otpornost na trošenje. Granulati TECACOMP PK TRM PVX i TECACOMP PK TRM XS imaju dodana čvrsta maziva, što poboljšava klizna svojstva. Inačica XS odlikuje se s 50 % manjim trošenjem od poliamida 66. I pri preradi kompoziti TECACOMP PK TRM imaju osjetne prednosti: poliketon pri injekcijskom prešanju razmjerno brzo kristalizira, stoga ciklusi mogu biti kraći, a s time se povećava produktivnost. Izvrsna su i tribološka svojstva. Kod kliznih svojstava sličnih tipova plastike uobičajen je problem trošenja, dok se poliketon odlikuje dobrim kliznim svojstvima u paru sa sličnim materijalom ili s metalom. Izvrsna su i mehanička svojstva, primjerice otpornost na udarce, a među svim kristalastim plastomerima, ima najveće istezanje pri lomu (eB > 200 %). Radi malog upijanja vlage, ti materijali imaju visoku dimenzijsku stabilnost i konstantna mehanička svojstva, a primjereni su i za dugotrajnu izloženost vlazi. Poliketon je pored toga otporan na više kemikalija: slabe kiseline, lužine i maziva, a odlikuju ga i dobra barijerna svojstva prema mnogim medijima s malom molekulnom masom (kisik,vodik i goriva) te dobra otpornost na hidrolizu.

www.ensingerplastics.com

ar©tur 2016