IRT 3000

Sadržaj

Moretto: poboljšani sustav za sušenje Eureka

08.11.2016

Sustav Eureka sastavljajo tri elementa, sustav za upravljanje i razdjeljivanje zračnoga toka FLOWMATIK, lijevkasti spremnik OTX i sušaru X Max. Sustav za sušenje Eureka može preraditi od 10 do 12 tona materijala na sat pri miješanju, ekstrudiranju i preradi PET. Pri tome je prema rezultatima korisnika potrošnja energije 56 postotaka manja nego li s tradicionalnim sustavima za sušenje.

Sustav Eureka sastavljajo tri elementa, sustav za upravljanje i razdjeljivanje zračnoga toka FLOWMATIK, lijevkasti spremnik OTX i sušaru X Max. Sustav za sušenje Eureka može preraditi od 10 do 12 tona materijala na sat pri miješanju, ekstrudiranju i preradi PET. Pri tome je prema rezultatima korisnika potrošnja energije 56 postotaka manja nego li s tradicionalnim sustavima za sušenje.

.EUREKA_impianto_05.thumb-300x211.jpg

Središnji sušionik X MAX temelji se na Morettovoj patentiranoj tehnologiji X i uključuje sustav sušenja s molekulnim sitom s više ležišta, koji udružuje rosište od –65°C do –85°C. Iako je ležište dva puta veće od konvencionalnih, za rad ne treba rashladnu vodu ili stlačeni zrak, a pored toga omogućuje potpunu rekuperaciju energije za rotaciju, s time da se toplina vraća od hlađenja ležišta tijekom regeneracije molekulnog sita. Još jedno bitno poboljšanje najnovijeg X MAX je i višestupanjsko centrifugalno puhalo. Sa svim nabrojenim, sušionik X MAX je iznimno učinkovit. Model 916 primjerice osigurava kapacitet sušenja 1 600 m³/h pri tlaku 300 mbar uz potrošnju energije svega 13,2 kWh. Moguće je kombinirati 2 do 10 X MAX sušionika.

www.moretto.com

ar©tur 2016