IRT 3000

Sadržaj

Lanxess - novosti

08.11.2016

Kćerinska tvrtka Bond-Laminates GmbH je pokrenula demonstracijsku jedinicu za preradu Tepexa – plastomernih kompozita, ojačanih beskonačnim vlaknima. Ćelija je proizvod tvrtke ENGEL AUSTRIA GmbH.

Kćerinska tvrtka Bond-Laminates GmbH je pokrenula demonstracijsku jedinicu za preradu Tepexa – plastomernih kompozita, ojačanih beskonačnim vlaknima. Ćelija je proizvod tvrtke ENGEL AUSTRIA GmbH.Tepex umetci se u stroj ulažu s pomoću dodavača s funkcijom odvajanja, tako da je različite dijelove Tepexa moguće obraditi u samo jednom proizvodnom koraku. Umetci se brzo zagriju u skladu sa svojstvima materijala, kako se ne bi uzrokovala šteta na plastomernoj matrici Tepexa. Stroj za ubrizgavanje, s pomoću kojeg se oblikuju i oprešavaju dijelovi od Tepexa, ima silu zatvaranja kalupa 1300 kN, a najveća moguća veličina dijelova je 330 x 280 milimetara. Za početak će biti opremljen kalupom za proizvod za industriju sporta, pri kojem je riječ o komponenti od dijela Tepexa s TPU matricom, koja je na obje strane oprešan s TPU. Uskoro će biti na raspolaganju i drugi kalupi za najvažnije skupine naručitelja - automobilsku industriju, elektroniku za zabavu i sport.

www.lanxess.com

ar©tur 2016